Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Życzenia Wielkanocne

Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że Święta Wielkiej Nocy, które są czasem nadziei i otuchy, czasem odradzania się człowieka w tym co dobre będziemy przeżywać w odosobnieniu, z dala od rodzinnych kontaktów i spotkań z przyjaciółmi.

Życzę jednak, aby tegoroczna Wielkanoc przyniosła nam wszystkim, utrudzonym i zaniepokojonym co przyniesie jutro wewnętrzną radość, pokój i serdeczność. Niech dźwięk wielkanocnych dzwonów bijących radosne „Alleluja, Pan Zmartwychwstał” stanie się źródłem wzmacniania ducha każdego z Nas, szczególnie w tym trudnym czasie.

 

Jan M. Gładysz

dyrektor szkoły

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów