Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZEBRANIE RODZICÓW!!!

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zapraszamy na spotkanie w dniu 02 października (środa) o godz. 17:00 w sali nr 04 w budynku B.

Zebranie dotyczyć będzie ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz wyboru Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

Ze względu na ważność poruszanych spraw obecność rodzica lub opiekuna na zebraniu dla wszystkich klas obowiązkowa!!!!

Jan M.Gładysz

Dyrektor SM

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów