Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uwaga zmiana planu zajęć grupowych!

Uwaga uczniowie cyklu 4-letniego! Nastąpiła zmiana planu zajęć grupowych z p. Alicją Stanisławczyk-Karwat

Plan zajęć ogólnomuzycznych 2019-2020

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów