Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uwaga uczniowie Szkoły Muzycznej!

Dnia 28 kwietnia 2014 r. odbędzie się od godz. 10:00 badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie na rok szkolny 2014/2015.
W tym dniu zajęcia z nauczycielami: P. Anną Szajer, P. Barbarą Gładysz-Wszołek, P. Alicją Stanisławczyk, P. Grzegorzem Kluzkiem zostaną odwołane. Pozostałe zajęcia odbędą się bez zmian.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów