Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Test z KS i AM !!!

Uwaga uczniowie klasy VI/6 i klasy IV/4 !!!

Obowiązkowy test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych odbędzie się 19 marca (wtorek) o godz. 16:30 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie (ul.Jana Pawła II 10).

Zbiórka wszystkich uczniów przy budynku Liceum o godz. 16:00. Na test przychodzimy z przyborami do pisania (ołówek,gumka).

Osoby nieobecne ze względów zdrowotnych (zwolnienie lekarskie) będą pisać test w dodatkowym,ustalonym przez CEA terminie.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów