Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Kamykowska

Skarbnik
Patrycja Madej-Komisarz

Sekretarz
Alina Łempa

Członek Rady
Agnieszka Kostur
Krzysztof Lisiak
Anna Madejska
Anna Sajdak

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Tuchowie przypomina o uregulowaniu wpłat na Komitet Rodzicielski na konto bankowe (38 8627 0001 2023 9003 2466 0001). Zebrana kwota jak co roku przeznaczana jest na zakup nagród dla uczniów naszej szkoły.

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Tuchowie zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Komitet Rodzicielski w wysokości 50 zł od ucznia, a w przypadku rodzeństwa po 25 zł od osoby na konto bankowe (38 8627 0001 2023 9003 2466 0001) Rady Rodziców. Możliwa wpłata w ratach.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów