Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Kamykowska

Zastępca
Agata Krzywoń

Skarbnik
Iwona Oleśkiewicz

Członkowie Rady
Dorota Kajmowicz
Wioletta Zduń

 

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Tuchowie zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Komitet Rodzicielski w wysokości 50 zł od ucznia, a w przypadku rodzeństwa po 25 zł od osoby na konto bankowe (38 8627 0001 2023 9003 2466 0001) Rady Rodziców lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Prosimy o jednorazową wpłatę do dnia 16 listopada 2018 r. Zebrana kwota jak co roku przeznaczana jest na zakup nagród dla uczniów naszej szkoły.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów