Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja zajęć!!!

Spotkanie organizacyjne z p.Barbarą Gładysz-Wszołek (fort.dodatkowy) odbędzie się w sobotę (07 września) o godz. 10:00 w budynku A (nad Pocztą) !!!

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów