Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie

26 lutego 2014 r. (środa) odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach nowej reformy dotyczącej Szkół Muzycznych.
W tym dniu wszystkie zajęcia (indywidualne i grupowe) są odwołane.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów