Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O nas

Dyrekcja
dr Jan Gładysz

Od września 2013 roku dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie, absolwent Muzykologii KUL w Lublinie. W 2009 roku na macierzystej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych ze specjalnością muzykologia. Od 1980 roku organista w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, a od 2012 roku dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie.

O nas

2 września 2013 r. swą działalność rozpoczęła Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie. Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest gmina Tuchów. Bardzo duże zainteresowanie (170 dzieci) potwierdziło potrzebę stworzenia takiej placówki w naszej gminie.
Szkoła muzyczna I stopnia w Tuchowie jest szkołą publiczną, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
Celami Szkoły Muzycznej są:
– rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych,
– przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
– przygotowanie najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w szkole II stopnia,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.
Aktualnie do Szkoły Muzycznej I stopnia uczęszcza 154 uczniów (cztery klasy). Tym samym szkoła prowadzi zajęcia w dwóch cyklach nauczania: 4-letnim (dzieci od 8-16 lat, 68 uczniów) i 6-letnim (dzieci od 5 do 10 lat, 86 uczniów). Szkoła zatrudnia 24 nauczycieli, którzy uczą gry na następujących instrumentach: fortepian, gitara, flet, saksofon, klarnet, skrzypce, altówka, perkusja, wiolonczela, puzon, trąbka oraz przedmiotów teoretycznych: rytmika z kształceniem słuchu, zespół rytmiczny, kształcenie słuchu z audycjami, zespół wokalny oraz chór. Nowa placówka ma swą siedzibę w odremontowanych salach przy ul. Jana Pawła II 2 (nad pocztą). Szkoła Muzyczna również wynajmuje sale w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10.
Powstanie i działalność szkoły to zasługa wielu osób dobrej woli. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Władz Gminy Tuchów oraz Dyrekcji Domu Kultury i Wszystkich Pracowników, którzy służą ciągłą pomocą. Słowa wdzięczności należą się również darczyńcom oraz wszystkim osobom, które przyczyniają się do dalszego jej rozwoju.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów