Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rekrutacja

 

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019-2020

Nasza Szkoła w zależności od wieku ucznia i wybranej specjalizacji kształci w cyklu sześcio- i czteroletnim. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin końcowy z przedmiotu głównego (instrument) co daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.

Cykl sześcioletni – kandydaci od 6 do 9 lat

Szkoła oferuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji

Cykl czteroletni – kandydaci od 10 do 16 lat

Szkoła oferuje naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie i perkusji

 

Rekrutacja

Nabór uczniów odbywa się na podstawie badania przydatności kandydata do podjęcia nauki w szkole muzycznej poprzez sprawdzenie słuchu, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, sprawności ruchowej i predyspozycji do instrumentu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji znajduje się poniżej.

Termin składania podań do SM I st. w Tuchowie:

od 4.03.2019 r. do 24.04.2019 r.

 

Badanie przydatności: 27.04.2019 r.

 

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów