Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rekrutacja

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W TUCHOWIE
(według alfabetu)
Rok szkolny 2017/2018

Cykl 6-letni

1. Bernal Julia
2. Burza Joanna
3. Chrzanowska Łucja
4. Dudek Julia
5. Górka Zuzanna
6. Gut Bartosz
7. Kłusek Natalia
8. Łempa Jakub
9. Marcinek Lena
10. Piątek Wiktoria
11. Stankowski Maciej
12. Starzyk Lilianna
13. Wantuch Szymon
14. Zduń Sergiusz

Cykl 4-letni

1. Brzęczek Kacper
2. Cybułka Aleksandra
3. Dobosz Izabela
4. Gogola Wojciech
5. Jacher Marek
6. Kłusek Kinga
7. Kuta Julia
8. Łątka Emilia
9. Niziołek Gabriela
10. Niziołek Jan
11. Niziołek Monika
12. Pieniądz Julita
13. Sajdak Emilia
14. Słota Patryk
15. Słowik Arkadiusz
16. Strugała Jakub
17. Szarkowicz Kesja
18. Więcek Oliwia
19. Zielińska Karolina
20. Zielińska Patrycja

LISTA UCZNIÓW REZERWOWYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W TUCHOWIE

1. Sarad Natalia
2. Skrężyna Milena

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów