Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Tuchowie w instrumenty muzyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plan zajęć

Do pobrania:
Plan zajęć