Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauczyciele

SEKCJA FORTEPIANU

Klasa fortepianu

mgr Anna Szajer – v-ce dyrektor, kierownik sekcji

mgr Natalia Drozen-Czaplińska
prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka
mgr Barbara Gładysz-Wszołek (urlop)
mgr Joanna Łukasik
mgr Mariana Mishchanchuk
mgr Teresa Wójtowicz
mgr Piotr Duda
dr Jan M. Gładysz – dyrektor
mgr Waldemar Różański

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

Klasa skrzypiec

mgr Krzysztof Put – kierownik sekcji

mgr Wioletta Synycja
mgr Karolina Wrona

Klasa altówki

mgr Paweł Łukasik

Klasa wiolonczeli

mgr Katarzyna Wrona

 

SEKCJA GITARY

Klasa gitary

mgr Wojciech Gurgul – kierownik sekcji

mgr Grzegorz Kłak
mgr Aleksander Manasterski

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, PERKUSJI I AKORDEONU

Klasa fletu

mgr Helena Lis – kierownik sekcji

mgr Grażyna Ciesielska

Klasa klarnetu

mgr Kazimierz Król

Klasa saksofonu

mgr Grzegorz Kluzek

Klasa trąbki i puzonu

mgr Tomasz Ożóg

Klasa akordeonu

mgr Łukasz Cebula

Klasa perkusji

mgr Sylwester Malinowski
mgr Rafał Pawlak

 

SEKCJA TEORII

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Pawlak – kierownik sekcji
mgr Katarzyna Wrona
mgr Alicja Stanisławczyk-Karwat

Audycje muzyczne

mgr Alicja Stanisławczyk-Karwat

Rytmika, zespół rytmiczny

mgr Natalia Pawlak

Chór, zespół wokalny

mgr Krystyna Szymańska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Ewelina Mikos – sekretariat (urlop)
Elżbieta Wrona-Grzenia – sekretariat
Katarzyna Kulikowska – obsługa (urlop)

 

DYŻURY:

Dyrektor Jan M. Gładysz:
Poniedziałek 10.00–13.00
Czwartek 14.00–17.00

V-ce dyrektor Anna Szajer:
Wtorek 12.30–14.45 i 19.00–20.00
Sobota 13.45–15.45

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów