Nauczyciele

Klasa fortepianu
mgr Barbara Gładysz-Wszołek
mgr Joanna Łukasik
mgr Anna Szajer

Klasa altówki
mgr Paweł Łukasik

Klasa skrzypiec
mgr Paweł Łukasik
mgr Krzysztof Put

Klasa wiolonczeli
mgr Katarzyna Wrona

Klasa gitary
lic. Grzegorz Kłak
mgr Aleksander Manasterski

Klasa fletu
mgr Helena Lis

Klasa klarnetu
mgr Grzegorz Kluzek

Klasa saksofonu
mgr Grzegorz Kluzek

Klasa perkusji
mgr Sylwester Malinowski

Rytmika
lic. Natalia Trzeciak

Kształcenie słuchu
mgr Alicja Stanisławczyk

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów