Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Tuchowie w instrumenty muzyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauczyciele

Klasa fortepianu

mgr Anna Szajer – v-ce dyrektor, kierownik sekcji

mgr Natalia Drozen-Czaplińska
prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka
mgr Barbara Gładysz-Wszołek
mgr Joanna Łukasik – urlop
mgr Mariana Mishchanchuk
mgr Teresa Wójtowicz
mgr Piotr Duda
dr Jan Gładysz
mgr Waldemar Różański
mgr Wojciech Szczerba

Instrumenty strunowe

Klasa skrzypiec

mgr Krzysztof Put – kierownik sekcji

lic. Wioletta Synycja
lic. Karolina Wrona

Klasa altówki

mgr Paweł Łukasik

Klasa wiolonczeli

mgr Katarzyna Wrona

Klasa gitary

mgr Wojciech Gurgul – kierownik sekcji

lic. Grzegorz Kłak
mgr Aleksander Manasterski

Instrumenty dęte i perkusja

Klasa fletu

mgr Helena Lis – kierownik sekcji
mgr Grażyna Ciesielska

Klasa klarnetu

mgr Kazimierz Król

Klasa saksofonu

mgr Grzegorz Kluzek

Klasa trąbki i puzonu

mgr Tomasz Ożóg

Klasa akordeonu

mgr Łukasz Cebula

Klasa perkusji

mgr Sylwester Malinowski
mgr Rafał Pawlak

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Pawlak – kierownik sekcji teorii
mgr Katarzyna Wrona

Audycje muzyczne

mgr Ewa Świerczek

Rytmika, zespół rytmiczny

mgr Natalia Pawlak

Chór, zespół wokalny

mgr Krystyna Szymańska

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Ewelina Mikos – sekretariat (urlop)
mgr Patrycja Turaj
Katarzyna Kulikowska – obsługa (urlop)
Elżbieta Wrona-Grzenia

Dyżury:
Dyrektor: Jan M Gładysz:
Poniedziałek 10.00 – 13.00
Czwartek 14.00 – 17.00

V-ce dyrektor Anna Szajer:
Wtorek 12.30 – 14.45 i 19.00 – 20.00
Sobota 13.45 – 15.45

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów