Nauczyciele

Klasa fortepianu
mgr Natalia Drozen-Czaplińska
mgr Barbara Gładysz-Wszołek
mgr Joanna Łukasik
mgr Anna Szajer
mgr Teresa Wójtowicz

Klasa altówki
mgr Paweł Łukasik

Klasa skrzypiec
mgr Paweł Łukasik
mgr Krzysztof Put
lic. Violetta Synytsya

Klasa wiolonczeli
mgr Katarzyna Wrona

Klasa gitary
lic. Grzegorz Kłak
mgr Aleksander Manasterski

Klasa fletu
mgr Helena Lis

Klasa klarnetu
mgr Kazimierz Król

Klasa saksofonu
mgr Grzegorz Kluzek

Klasa perkusji
mgr Sylwester Malinowski

Rytmika
mgr Natalia Trzeciak

Kształcenie słuchu
mgr Alicja Stanisławczyk

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów