Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nabór do nowej klasy

Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 planowane jest otwarcie klasy akordeonu. Powstanie takiej klasy związane jest z minimum 6 kandydatami w wieku od 7 do 16 lat, którzy przejdą pozytywnie badanie przydatności do gry na tym instrumencie. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenia chętnych pod nr 14 652 03 07 w godzinach od 9.00 do 15.00.
Serdecznie zapraszamy.
Jan M. Gładysz.
akordeon

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów