Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konsultacje

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 grudnia (środa) 2013 r. przed zajęciami poszczególnych grup z rytmiki (s.20) i kształcenia słuchu (s. 14) odbędą się konsultacje z p. E. Kuzemko-Rausz i p. A. Stanisławczyk, na które serdecznie zapraszamy.

Informacji o postępach w grze udzielają nauczyciele poszczególnych instrumentów.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów