Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja

Dnia 26 lutego 2014 r. (środa) z powodów organizacyjnych szkolenie Rady Pedagogicznej zostało odwołane. W tym dniu wszystkie zajęcia (indywidualne i grupowe) odbędą się zgodnie z planem.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów