Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja

Zajęcia z gry na skrzypcach z Panem Krzysztofem Putem z dnia 18.12.2013 r. (środa) są przeniesione na 20.12.2013 r. (piątek). Godziny zajęć pozostają bez zmian.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów