Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

INFORMACJA!

Zgodnie z decyzją p.Burmistrz Szkoła Muzyczna dla której organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, w terminie od 5 do 19 czerwca 2020 roku jest zamknięta. 

 

 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów