Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja

Zapraszamy do udziału w II Szkolnym Konkursie Wiedzy o Kompozytorze – Karolu Szymanowskim.
Materiały dostępne są w sekretariacie szkoły.
Niebawem udostępniona zostanie także lista z przykładami do słuchania.
Karty zgłoszenia znajdują się w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów