Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i w nawiązaniu do informacji podanej na spotkaniu 4 września 2017 r. serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 29 września, piątek, o godz. 17.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie. Zebranie dotyczyć będzie pracy naszej szkoły w świetle zmian wynikających z kolejnej reformy w reformie . Ponadto w ramach spotkania odbędą się wybory do Rady Rodziców. Ze względu na ważność poruszanych spraw obecność rodzica lub opiekuna na zebraniu dla wszystkich klas obowiązkowa.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów