Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Tuchowie w instrumenty muzyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty

1. Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie- w trakcie opracowywania zmian.
2. Regulamin Rady Rodziców
3.Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej
4.Regulamin wypożyczania instrumentów muzycznych
5. WNIOSEK-O-PRZYJECIE

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów