Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podwójne gratulacje dla Angeliki Słowik, uczennicy klasy fortepianu p. mgr Anny Szajer. Jej pianistyczne sukcesy-zdobycie pierwszych miejsc na 10 konkursach pianistycznych-zostały docenione przez Burmistrza Tuchowa dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Ponadto w ramach współpracy z p.Prezes Bogumiłą Gizbert-Studnicką ze Stowarzyszenia Promujących Młodych Artystów Angelika Słowik zagrała koncert w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie podczas seminarium z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 90 rocznicy śmierci dra Aleksandra Szembeka.
Angelice i Jej Nauczycielowi oraz Rodzicom serdecznie dziękujemy i składamy życzenia dalszych sukcesów!

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów