Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na X Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Piotrkowie Trybunalskim Borys Komisarz z kl. fortepianu p. mgr Teresy Wójtowicz zdobył III miejsce!

Uczniowi, Nauczycielowi i Rodzicom serdecznie gratulujemy!

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów