Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Terminarz prób orkiestry do koncertu końcoworocznego:

18.06.(poniedziałek) godz. 16.45 – 19.15

19.06.(wtorek) godz. 15.45 – 18.15

20.06.(środa) godz. 15.30 – 18.00

Wszystkie próby odbywają się w sali nr 14 w Zespole Szkół.

Obecność na próbach jest obowiązkowa!!!

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów